Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúcemu Ing. Ján Cíger - Mädokýš-media, Ul.Matúša Dulu 4929/18, 036 08 Martin

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

- na tento tovar:

- dátum prijatia tovaru:

- meno a priezvisko spotrebiteľa:

- adresa spotrebiteľa:

- súhlasím s tým aby mi boli peniaze vrátene na číslo účtu:

- kód banky:

- IBAN:

- podpis spotrebiteľa:

- dátum: